Diskrimination

Hadforbrydelser og diskrimination af muslimer i Danmark er et stort problem som desværre ikke bliver taget helt seriøst af majoritetssamfundet og dets institutioner.

Vi arbejder for at lave en kontinuerlig dokumentation på området som kan sammenlignes med officielle data fra politiets arbejde på området. Det vil gøre det muligt at opdage mørketal og trends som ellers ikke vil blive synliggjort.

Der findes allerede organisationer, der indsamler data om hadforbrydelser mod andre minoritetsgrupper men der findes ingen andre organisationer der rapporterer islamofobiske forbrydelser. Der er heller ingen andre organisationer som i dag tilbyder støtte til muslimske ofre, hvis de skulle være blevet udsat for en islamofobisk forbrydelse.

Vi vil samle de kræfter, både akademiske, virksomheder og almennyttige parter, der allerede arbejder mod had og diskrimination for at oprette et nationalt register der årligt indsamler data om had, hærværk og diskrimination som muslimer bliver udsat for.

Derudover er vi igang med at gøre det lettere for et offer for islamofobi at få hjælp hvadenten det er i den akutte fase ift hvem man kan kontakte samt i det efterfølgende forløb. Vi er derfor igang med at etablere kontakter til myndigheder, psykologer og advokat bureauer , som kan bistå med professionel hjælp.

Tanken er at man skal kunne udfylde forskellige formular her på vores hjemmeside afhængigt af hvad det er man er blevet udsat for. Disse formularer vil vi også oprette for områder som medier og politik så vi sammen kan holde medierne og politikerne til ansvar for hvad de skriver og siger.

Den data der indsamles vil som udgangspunkt præsenteres i form af en årlig rapport som vil sendes ud til medier og institutioner over hele EU og den muslimske verden. Vores første rapport er lavet i 2017 alene på basis af officielle data, men vi håber at kunne påbegynde indsamling af data i løbet af 2017 så vi allerede i årsrapporten for 2018 har noget at sammenligne med officielle data.

Da vi spurgte en udvalgt gruppe af muslimer om at prioritere hvor vigtigt dokumentation af hadforbrydelser var for dem kom det på en sidste plads. De fleste mente at mediemonitorering og politiske kortlægninger var meget vigtigere.

Dokumentation af islamofobiske hadforbrydelser er imidlertid centralt for at motivere en frugtbar indsats da medier og politiker ellers ikke vil tage problemet med stigmatisering og diskrimination mod muslimer lige så alvorligt.

Den data som vi selv eller vores samarbejdspartnere indsamler vil være frit tilgængeligt på vores forskellige digitale kanaler men årsrapporterne vil kun blive sendt ud til vores medlemmer samt de institutioner og organisationer som vi samarbejder med.