Kommende events:

Se de kommende events som vi er arrangører af, medarrangører på, eller som vi mener har almen interesse.

CEDAR er med til Folkemødet 2019

Lørdag kl. 13:30 – 14:30 E9 – Civiltinget

 

Hvad sagde du!? Når ord sårer – med eller uden forsæt 

Vi trækker glad og gerne racismekortet og offerkortet, for racismen findes, og den har sine ofre.

Deltagere:

Mira Skadegård, ph.d. i strukturel diskrimination og Postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitetet,

Knud Lindholm Lau, talelærer, kommunikationsrådgiver, medieretoriker, udgiver af ’LTI – Det Tredje Riges sprog’

Hverdagsdiskrimination er blevet normen, og det skader ikke bare den ramte, men såmænd os alle sammen og samfundet som helhed. Selv den diskriminerende, der ikke virker særlig glad oppe i sit sure hjørne. Ringeagten har konsekvenser for lysten og evnen til og muligheden for at uddanne sig og deltage på arbejdsmarkedet. Ja, selv helbredet er truet af den daglige racisme, viser solid forskning. Hverdagsracismen indvirker derfor negativt på en række af FN’s verdensmål: sundhed og trivsel, fattigdom, ulighed, fred og retfærdighed. Mira Skadegård og Knud Lindholm Lau dokumenterer hverdagens skjulte racisme, de helbreds­skadelige virkninger og nogle af de problematiske retoriske manøvrer i den offentlige debat, som er med til at legitimere og udbrede diskriminationen. Sammen med publikum udvikles, i en rar proces, modstrategier, der kan bidrage til, at alle anses som ligeværdige medborgere, uanset nationalitet, etnicitet og religion.

VelkomstNanna Christoffersen (CEDAR)
Ordstyrer
: Jette Møller, formand for SOS Racisme
Arrangører: Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR), SOS Racisme Danmark