Publikationer

Udfordringen i dag er dels islamofobiske attituder i befolkningen og dels islamodiversion blandt politikere og journalister som bruger islam i populistisk øjemed. Det leder nemlig ikke kun til en dårligere integration af muslimer uanset om de er etniske danske eller nye i landet. Det leder også til hadforbrydelser og direkte diskrimination mod muslimer.

Data vejer også meget tungere end holdninger og statistik, og kan bevise problemets egentlige størrelse samt at data vil kunne bruges til at understøtte “Call to actions”. Det vil med tiden forhåbentlig påvirke den offentlige debat om muslimer og bygge bro over den kløft som opretholdes af en restriktiv og eksklusiv tilgang til danskheden ude i samfundet.

At regelmæssigt analysere vores omgivelser vil give muslimer i Danmark muligheden for at arbejde proaktivt i stedet for – som det været indtil videre – blive styret af eksterne kræfter som mange gange hverken har en interesse i vores velbefindende eller en forståelse af os som minoritet og borgere.

Årlige rapporter – Bevæggrunde og indhold

Vores årlige rapporter baseret på den forskning og de indsamlede data som vi enten selv kan samle ind, eller får hjælp af andre til at indsamle vil gøre det muligt at påvirke situationen i en positiv retning på langt sigt. Dels vil indholdet kunne bruges i årlige oplysningskampagner og dels vil det bidrage til at identificere de mønstre der går igen for at kunne optimere den målrettede indsats mod islamofobi.

Med andre ord vil de årlige rapporter kunne bruges til fx at gøre Politiet og journalister opmærksomme på deres interne svagheder eller manglende kompetencer inden for området. Men de vil også kunne bruges for at påvirke den brede befolknings opfattelse gennem både oplysningskampagner samt gennem de strategier som kan identificeres i hver ny årsrapport.

Rapporterne vil hjælpe os med at følge op på de ting der bliver sagt om muslimer i medierne, den lovgivning der bliver stiftet mod muslimer og det had der bliver rettet dels mod vores egne familier men også mod alle vores brødre og søstre i islam.

Rapporterne vil blive udarbejdet for relaterede områder således at vi opnår en holistisk tilgang til islamofobien. Mediernes og politikernes rolle vil blive kortlagt da disse to størrelser spiller en væsentlig rolle i dannelsen af den offentlige diskurs. Da der er mange faktorer som bidrager til at en specifik gruppe bliver udsat for stigmatisering vil andre vigtige samfunds variabler som uddannelse og integration også inkluderes i vores rapporter.

Rapporterne vil dels bruges internt til at identificere strategier som kan bruges til at modarbejde islamofobiske tendenser med. Dels til at uddanne relevante målgrupper som elever, medarbejdere, politiker og journalister i emnet gennem workshops og kurser blandt andet som del af vores arbejde med diversity management. Og afslutningsvis vil resultaterne også bruges i kampagner for at skabe opmærksomhed i den brede befolkning om hvad der faktiskt sker indefor islamofobi.

Da vi spurgte en udvalgt gruppe muslimer om hvor vigtigt de syntes at årlige rapporter var mente de at dette var det absolut højeste prioritet. Det tyder på, at mange forstår pointen ved at analysere situationen og hvad vi kan opnå med det, hvilket vi ser som meget positivt.

Nogle af vores publikationer vil være frit tilgængelige mens andre enten skal købes eller kræver medlemskab.