Hvem er vi?

Kort beskrivelse af Center for Dansk-Muslimske relationer

Center for Dansk-Muslimske relationer er navnet på en organisation for danskere og muslimer og dem, der identificerer sig som begge dele.

Formålet med organisationen er at formulere et modsvar til det polariserende narrativ som i dag gennemsyrer den offentlige debat. Det vil vi gøre ved at danne broer mellem majoritetsdanskeren og den diversifierede muslimske minoritet.

Vi arbejder for en mere inkluderende diskurs gennem kortlægninger, kampagner og arrangementer, hvor vi kan mødes og lytte til hinanden. For os handler det om at få muslimer til at deltage i majoritetssamfundet og omvendt at opfodre majoritetsdanskeren til at engagere sig i deres muslimske landsmænd.

Vores arbejdsområder

De tre områder vi initialt har valgt at fokusere på er medier, politik og islamofobi. På sigt vil vi også arbejde med uddannelsesinstitutioner og ehrversliv. Derudover er der selvfølgelig administrative opgaver i form af PR, medlemspleje, fundraising og networking.

Fokusområder:

Medier: Vi vil påvirke den offentlige debat og modvirke den stigmatiserende diskurs. Derfor vil vi oprette en mediemonitorering og hjælpe det muslimske samfund, til bedre at kunne håndtere pressen. Eksempler på nuværende projekter: Sourcelist, medie tool-kit og årlige arrangementer.

Politik: Flere muslimer skal bruge sin stemme og gerne også aktivt deltage i politikken så vi kan blive en minoritet med politisk tyngde. Især i regions- og kommunevalg vil de muslimske stemmer have enorm indflydelse.

Islamofobi: Vores årlige islamofobi rapport viser trends og giver et glimrende indblik i de udfordringer danske muslimer står med, da rapporten dækker over flere områder er den også et godt udgangspunkt for arbejdet på øvrige områder.

Diversity management/ Uddannelse: På sigt vil vi også tilbyde kurser og certificeringer rettet mod erhvervsliv og institutioner så de kan komme til bunds med problemer relateret til muslimer/ indvandrer. Det vil vi gøre i samarbejde med både internationale og nationale aktører på området.

Årlig cyklus:

For at effektivisere arbejdet og blive bedre til det vi laver fra år til år, vil vi gentage samme årlige cyklus fra hvert år; I foråret publicerer vi en dansk islamofobi-rapport baseret på data fra foregående år. Den publiceres i en Europæisk rapport som distribueres over hele EU. Resten af året arrangerer vi tre store events og en stor kampagne. Både events og kampagne baserer sig på rapporten.

Vi starter året med et media event til foråret, fortsætter med deltagelse i Folkemødet om sommeren og afslutter året med et Islamofobi event om efteråret. I forbindelse med årets sidste event lancerer vi kampagnen. De år hvor det er valg vil kampagnen have et politisk indhold.