Politisk indlæg…

Politik Det er en gruppe danske politikere der er glade for at bruge muslimer og Islam for at aflede vælgerne fra samfundets reelle problemer. Denne strategi sætter press på den muslimske minoritet og hindrer dem fra at bidrage til samfundet på en optimal måde. Vi kalder dette for Islamodiversion og den bidrager til ekslusion af […]

’Ikke-vestlig’ – et arbitrært og generaliserende begreb

Nogle begreber får stor betydning, på trods af at definitionerne enten er grove, uklare eller ureflekterede. Et centralt begreb i flygtninge- og indvandrerdebatten er ’ikke-vestlig’. På trods af at der er enighed om uklarheden – endda enighed om at man ikke kan generalisere – så bliver det gjort i stor stil, og med vidtrækkende konsekvenser. […]

For at finde en løsning til racisme og diskrimination

For at finde en løsning til racisme og diskrimination, bør vi først anerkende at der findes et problem. Af Muhammed Emin Serbest stud.scient.pol. & Talsperson for CEDAR, Nanna Bjørnbak Christoffersen cand.scient.soc., Lamies Nassri cand. mag. i sprogpsykologi, Amani Hassani PhD i antropologi og sociologi, på vegne af Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR). I en kommentar […]