For at finde en løsning til racisme og diskrimination, bør vi først anerkende at der findes et problem.

Af Muhammed Emin Serbest stud.scient.pol. & Talsperson for CEDAR, Nanna Bjørnbak Christoffersen cand.scient.soc., Lamies Nassri cand. mag. i sprogpsykologi, Amani Hassani PhD i antropologi og sociologi, på vegne af Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR).

I en kommentar i Berlingske d. 27. juni 2020 kommer Henrik Dahl, Liberal Alliance, med en kritik af Center for Dansk-Muslimske Relationers islamofobirapport for 2019. Forinden havde Dahl, sammen med samtlige Folketings- og kommunalpolitikere i landet, fået tilsendt vores islamofobirapport. Som svar på mailen kvitterer Dahl med en afvisning. Han afviser at læse rapporten, fordi han ikke anerkender begrebet ”islamofobi”, som han mener, ”er en infam måde at udskamme kritikere af islam”.

Dahl både misforstår og drager fejlslutninger, hvilket efterhånden er kendetegnet for debatten om racisme og diskrimination i Danmark, og dermed er han med til at skygge for det reelle indhold i rapporten.

I CEDAR benytter vi os af den britiske tænketank Runnymede Trusts mere end 20 år gamle definition af islamofobi. Runnymede Trust definerer islamofobi som enhver forskelsbehandling, begrænsning og ekskludering, der sker mod muslimer (eller folk der opfattes som muslimer), og hvis formål er at underminere eller underkende muslimers basale menneske- og frihedsrettigheder på lige fod med resten af befolkningen.*

Begrebet har ikke til formål at udskamme kritikere af islam eller diskvalificere religionskritik, men beskriver en type af racisme, som rammer muslimer. Begrebet bruges bl.a. inden for det akademiske felt, i 2006 blev det engelske ord ”Islamophobia” optaget i

Oxford English Dictionary**, og i 2001 anerkendte FN ”islamofobi” som fænomen og sidestillede det med racisme og antisemitisme.***

I CEDAR arbejder vi for, at danske muslimer får lige rettigheder, muligheder og rang i Danmark. For selvom grundloven sikrer mod diskrimination på baggrund af religion, er virkeligheden en anden. Her ser vi, hvordan fx politikere gang på gang anvender begrebet “ikke-vestlig” til at ramme selvsamme religiøse minoritetsgruppe.

Det ser vi i den såkaldte “ghettolov” og “maskeringsforbuddet”. I “ghettoloven” er andelen af “ikke-vestlige indvandrere og efterkommere” det afgørende kriterium for, om et udsat boligområde klassificeres som såkaldt “ghetto” (med dertilhørende sanktioner), og i “burkaloven”, bliver muslimske kvinder diskrimineret på deres valg af beklædning.

Med rapporten (link****) havde vi håbet, at vores folkevalgte politikere ville indgå i en dialog om den type af racisme, der diskriminerer muslimske borgere, og hvordan vi kan komme den til livs. I stedet har flere, ligesom Dahl, svaret, at de benægter, at islamofobi eksisterer, hvorfor de ikke vil gøre sig ulejligheden at læse rapporten.

Det er ikke første gang, at den demokratiske dialog om islamofobi lukkes ned, og at danske muslimers virkelighed ignoreres, også sidste år blev islamofobirapportens indhold ignoreret. I stedet var fokuset på EU og Tyrkiet, da rapporten er udarbejdet af den EU-støttede tyrkiske tænketank SETA.

Vores rapport er et bidrag til debatten om islamofobi i både Danmark og EU. Forskeren bag CEDARs bidrag har – ligesom sidste års forfattere – haft frie tøjler til at undersøge, identificere og stille løsningsforslag på islamofobiske tendenser i Danmark uden indblanding fra SETAs side. Rapporten er lavet med det formål at bidrage til sameksistens.

Hvis vi virkelig ønsker at løse den racisme og diskrimination minoritetsborgere i landet udsættes for, bør vi først erkende, at den findes. Tiden er til, at politikerne åbner øjnene op, fokuserer på fakta , og diskuterer reelle løsninger.

* Runnymede Trust, Islamophobia 2017, s. 1 ** https://www.oed.com/view/Entry/248449?redirectedFrom=islamophobia#eid *** https://www.un.org/press/en/2004/hr4801.doc.htm **** https://www.cedar.nu/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019-Denmark.pdf?fbclid=IwAR3PfM5Oqxg9g6lMkuKj96Eq7HmhKXAyE10wokfdoKTRX7NazLjfwTfXTpE

Oprindelig tekst:

Alle der laver antiracistisk arbejde, ved, at det er en umådelig hård kamp at kæmpe

Af Muhammed Emin Serbest stud.scient.pol. & Talsperson for CEDAR, Nanna Bjørnbak Christoffersen cand.scient.soc., Lamies Nassri cand. mag. i sprogpsykologi, Amani Hassani PhD i antropologi og sociologi, på vegne af Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR).

I en kommentar i Berlingske d. 27. juni 2020 kommer Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, med en kritik af Center for Dansk-Muslimske Relationers (CEDAR)

islamofobirapport for 2019. Forinden havde Dahl sammen med samtlige Folketings- og kommunalpolitikere i landet fået tilsendt vores islamofobirapport for 2019. Som svar på mailen kvitterer Dahl med en afvisning. Han afviser at læse rapporten, fordi han ikke anerkender begrebet ”islamofobi”, som han mener, ”er en infam måde at udskamme kritikere af islam”.

Men Dahl både misforstår og drager fejlslutninger, hvilket efterhånden er kendetegnet for debatten om racisme og diskrimination i Danmark, og dermed er han med til at skygge for det reelle indhold i rapporten.

Lad os starte med en definition af begrebet ”islamofobi”. I CEDAR benytter vi os af den britiske tænketank Runnymede Trusts mere end 20 år gamle definition af islamofobi. Runnymede Trust definerer (i korte træk) islamofobi som enhver forskelsbehandling, begrænsning og ekskludering, der sker mod muslimer (eller folk der opfattes som muslimer) inden for det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle eller offentlige rum, og hvis formål er at underminere eller underkende muslimers basale menneske- og frihedsrettigheder på lige fod med resten af befolkningen.*

Det vil sige, at begrebet islamofobi ikke har til formål at udskamme kritikere af islam eller diskvalificere religionskritik. I stedet beskriver begrebet en type af racisme, som rammer muslimer. Begrebet bruges vidt og bredt inden for bl.a. det akademiske felt, i 2006 blev det engelske ord ”Islamophobia” optaget i Oxford English Dictionary**, og i 2001 anerkendte FN ”islamofobi” som fænomen og sidestillede det med racisme og antisemitisme.***

Begrebet bruges således til at forstå had mod, mistænkeliggørelse af og forringelse af rettigheder for muslimer på både strukturelt, institutionelt og på individuelt niveau. I CEDAR arbejder vi for, at danske muslimer får lige rettigheder, muligheder og rang i Danmark. Vi anvender begrebet ”islamofobi” til at få øje på de steder i samfundet, som direkte eller indirekte forringer muslimers og/eller etniske minoriteters adgang til lige rettigheder.

For som vi fremhæver i islamofobirapporten, sikrer grundloven ganske vist mod diskrimination på baggrund af religion, men i praksis betyder det, at politikere i stedet anvender begrebet ”ikke-vestlig” til at ramme selvsamme religiøse minoritetsgruppe.

Det har vi blandt andet set i den såkaldte ”Ghettolov”, hvor det afgørende kriterium for, at et udsat boligområde kan klassificeres som en ”ghetto” med dertilhørende sanktioner er, om andelen af ”ikke-vestlige indvandrere og efterkommere” overskrider 50 %.

Vi har også en såkaldt ”burkalov”, hvor muslimske kvinder bliver diskrimineret på deres valg af beklædning. Eksemplerne er mange, og dem kan I læse om i vores islamofobirapport (link: https://www.cedar.nu/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019-Denmark.pdf?fbclid=IwAR3PfM5Oqxg9g6lMkuKj96Eq7HmhKXAyE10wokfdoKTRX7NazLjfwTfXTpE).

Med rapporten kaster vi lys over islamofobiske tendenser i Danmark, og vi havde – måske naivt – håbet, at nogle af vores folkevalgte politikere ville gå i dialog med os om den type af racisme, der diskriminerer muslimske borgere, og hvordan vi kan komme den til livs. To folketingspolitikere har indtil videre takket for rapporten, og op til flere har – ligesom Henrik Dahl – svaret, at de benægter, at islamofobi eksisterer, og at de ikke vil gøre sig ulejligheden at åbne rapporten, som vi har sendt dem i både en ultrakort, mellemlang og en version i fuld længde. Den demokratiske dialog er dermed lukket helt ned.

Det er ikke første gang, at den demokratiske dialog om racisme/islamofobi lukkes ned. Også sidste år så vi, hvordan medier og politikere underkendte islamofobirapporten for 2018. Her blev de to forfattere mødt med heftig kritik, fordi rapporten er støttet af den EU-støttede tyrkiske tænketank SETA. Samme kritik præsenterede Dahl i Berlingske. Dermed flyttes fokus fra rapportens indhold til EU og Tyrkiet, og danske muslimers virkelighed ignoreres.

Vi blander os ikke i, hvad EU bør eller ikke bør støtte. Vores rapport er et bidrag til debatten og videnskaben om islamofobi. Forskeren bag CEDARs bidrag har – ligesom det var tilfældet sidste år – haft komplet frie tøjler til at undersøge, identificere og stille løsningsforslag på islamofobiske tendenser i Danmark uden redigering på indholdet fra SETAs side. En opgave

der er i fuld overensstemmelse med CEDARs hovedformål, nemlig at identificere og bekæmpe islamofobi. Rapporten er lavet til EU og til os alle sammen med det formål at bidrage til sameksistens.

Alle, der laver antiracistisk arbejde, ved, at det er en umådelig hård kamp at kæmpe. For hver gang man ønsker at diskutere racisme, herunder islamofobi, skal man først bruge kræfter på at forklare, at problemet er reelt, og at racisme går ud over virkelig menneskers liv og levevilkår. Vi håber, at vi snart kan komme videre, fra at diskutere hvorvidt racisme og islamofobi findes. Vi håber, at medier vil følge chefredaktør Christian Lindhardts råd til journalister om at tage racisme i Danmark alvorligt og gå aktivt og kritisk ind i racismedebatten og repræsentere danskere i al deres mangfoldighed.***** Og vi håber, at vores politikere snart er klar til at tage næste skridt – et skridt hvor politikere, græsrodsbevægelser og den generelle befolkning sammen diskuterer løsninger på racisme.

* Runnymede Trust, Islamophobia 2017, s. 1 ** https://www.oed.com/view/Entry/248449?redirectedFrom=islamophobia#eid *** https://www.un.org/press/en/2004/hr4801.doc.htm ***** https://journalisten.dk/leder-danske-medier-tager-ikke-racisme-alvorligt/?fbclid=IwAR1Z8NXqaUNDaJQ_hfhfLbYhic3X_ss7xnLbLDRWCtd8aQWKjGbF4SswEAU

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *