Islamofobiens alvor i Danmark – trends 2016

Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) har som de første lavet en udførlig rapport og analyse af den aktuelle islamofobi der findes i Danmark. I en samling af undersøgelser omhandlende muslimer i Danmark, og med fakta indenfor områderne integration, medier, politik og diskrimination/hadforbrydelser, bliver danskernes islamofobiske opførsel sat under lup.

På integrations-området bliver det belyst hvordan Danmark er langt dårligere til at integrere nye borgere i samfundet sammenlignet med nabolandene, Sverige og Norge. Integration er en tovejsproces, men med en ”skræmmepolitik” og en skarp retorik overfor andre etniciteter hindres nye tilkomne i at integrere sig og hermed føle sig danske.

Med medierne som en vigtig faktor i danskernes billede af muslimer, tegner disse ofte et negativt billede af danske muslimer. I en analyse lavet af Bent Dahl Jensen på sameksistens.dk fremhæves at muslimer sjædent bliver brugt som kilde, istedet for refererer medierne oftest til politikere som Martin Henriksen når islam og muslimer omtales. Brugen af politikeres mening som kilde ift. en minoritetsgruppe, er hverken legitimt eller neutralt og bevirker at en politisk agenda får lov til at danne rammerne om majoritetsdanskernes syn på muslimer.

Politikerne har i 2016 behandlet i alt 120 love, lovforslag og fremsatte ministerspørgsmål rettede muslimer i i Folketinget og i kommunerne. Alle de vedtagne love i Folketinget havde en restriktiv karakter overfor muslimer. I kommunerne omhandlede 40% af de vedtagne love og regler mad og 20% omhandlede beklædning. Hverken i Folketinget eller på kommunal nivaeu blev der fremsat én eneste lov der forsvarede danske muslimers rettigheder .

Heriblandt, blev der i 2016 også lavet historie med to nye love, hhv. ”Imamloven” og ”Forkynderloven”. Disse to love giver de danske myndigheder tilladelse til at nægte imamer og muslimske forkynder adgang til landet. Desuden er disse to love en direkte begrænsning af herboende imamer og forkynderes ytringsfrihed.

Den negative diskurs og stigmatisering af muslimer i det offentlige rum resulterer i en legitimering af en diskriminerende tone rundt omkring i landet og en stigning i hadforbrydelser. Ifølge Rigspolitiets tal fra 2016 er 68% af alle religiøst motiverede forbrydelser blevet begået imod muslimer. Derudover føler 62% af danske muslimer sig diskrimineret i hverdagen.

Med denne rapport af behandlingen af muslimer i Danmark, forsøger vi at influere diskursen så der bliver sat mere fokus på den stigende islamofobi. For rekvirering af årets rapport kan medforfatter Mujahed Sebastian Abassi kontaktes på mujahed@cedar.nu