Narrativ

Center for Dansk-Muslimske Relationer, er født af et skingert og sireneskrigende behov for handling. Vores arbejde er drevet af håbet om et samfund, hvor også den muslimske borger anskues med værdighed. Med lighed i muligheder, i rang og rettigheder.

Vi tror at et stærkt samfund må vurderes, på dets evne til at tage sig af de svageste og tilgodese minoriteterne. Den store ulighed hvad angår den troende muslim udspiller sig i det daglige symbolpolitik, i det mainstream mediebillede, men især også i den almene og gængse opfattelse af hvem den muslimske borger er.

Uligheden har i de seneste årtier resulteret i en magtløshed, både i form af manglende viden om hvordan uligheden skal kommes til livs, men også en magtløshed udløst af at skaren af mennesker der har råbt vagt i gevær, har vokset sig uoverskueligt stor, så den i dag både rummer medier, politik og godt halvdelen af den danske befolkning.

Vi vil omdanne netop denne magtesløshed og alle de følelser der kan være forbundet hertil, til styrke og genfundet mod til handling, der skal gøre plads til et samfund hvor vi glædes over forskellighederne frem for at jagte dem bort. Vi vil ikke gøre for landets borgere, hvad de kan gøre for sig selv, fordi vi er overbeviste om at de evner netop dette, hvis de styrkes til at blive herrer over egne kår.

Fungerende som et katalyserende organ, vil vi således mobilisere viden, medier og mennesker, som tilsammen kan sætte folkets evner i spil. Med andre ord vil vi mobilisere den muslimske borgers mod- og magtesløshed, og omskrive den til en håbefuld drivkraft.

Håb er handling, og styrken til at handle lever på håbet om muligheden for en dag at komme sikkert i land. Vi ønsker at lande der i havnen af et empatisk samfund. Vi tror på, at for at nå vores mål om en gensidig empati i vores samfund, må skabe et rum for både de store og små møder, de virtuelle og dem i kød og blod, der skal bringe os tættere på hinanden.

Al hjerteblod der findes i organisationens arbejde er ikke opstået af en interesse for islamofobien. Tværtimod. Vi vil i virkeligheden være frie for at gøre det til vores livs fokus, men skabelsesprocessen af Centret har været et provokeret behov for at findes.

Equality, Empowerment, Empathy, er Center for Dansk-Muslimske relationers tre grundværdier. Det er søjlerne i vores arbejde og hvert element har betydning for de målsætninger vi sætter os, og de resultater vi vurderer kvaliteten af vores arbejde ud fra.

Equality

Ligheden er altafgørende for at ville se hinanden i øjnene og lytte til mennesket over for os. Tage hans eller hendes bekymringer, ideer og håb seriøst. Reagere med åbenhed for, hvad der bliver foreslået os. Det er det basale udgangspunkt vi ønsker at møde hinanden med og det som vi i Center for Dansk-Muslimske relationer, ser at vi har brug for mere af, når det drejer sig om måden vi behandler hinanden på.

Konkret mener vi at ligheden eller mangel på samme, kan sanses på hudens overflader hele tiden. Når vi går på arbejde, eller sender en ansøgning, når vi træder ud af moskeen eller ind i bussen, når vi tænder fjernsynet og oplever et misvisende billede, eller ikke ser at vores holdninger er til at finde nogen steder.

Vores arbejde er drevet af håbet om et samfund, hvor også den muslimske borger anskues med værdighed. Med lighed i muligheder, i rang og rettigheder. Hvor vores fornuft bliver taget alvorligt, og vores beslutninger om hvordan vi vil leve vores liv er lige meget værd og vi oplever at vores meninger er lige så vallide som dem tilhørende sidemanden.

Empowerment

For os handler empowerment om at give mikrofonen videre. Om at tro på, at andre er i stand til fortælle, hvad de har brug for i deres liv og sætte ord på hvad deres rettigheder er. Vigtigheden i empowerment er rodfæstet i vores overbevisning om, at fællesskabet er aller stærkest, når fællesskabet er involveret og alle har plads til at være med. Vi mener at dette bedst kan og bør gøres på oplyst grundlag.

Derfor ser vi det også som værende blandt vores fornemmeste opgaver, at oplyse og rapportere om tilstanden i Danmark på saglig og akademisk vis, så alle kan føle sig styrkede og klædt på til at indgå i dialogen og arbejde for vores fælles sag, med viden og et veletableret ordforråd i bagagen.
Vi er overbeviste om at de evner netop dette, hvis de styrkes til at blive herrer over egne kår. Fungerende som et katalyserende organ, vil vi således mobilisere viden, medier og mennesker, som tilsammen kan sætte folkets evner i spil.

Empathy

Empati er vores største ønske. Vi vil møde hinanden med empati alle de steder hvor had engang har boet. Hvilket er det samfund vi ser for os som værende trygt. Det er den slags tryghed som vi ikke kan lovgive eller tvinge borgere frem til, men som vi ikke desto mindre ønsker at vores børn skal vokse op i. Det er en tryghed, der kommer af at vi stoler på hinanden, hvilket vi er overbeviste om, kan gøres med lidt empati.

Vi anser at det er empatien, der gør at et menneske man aldrig har set før, kan mødes med et smil og glæde ved synet. Og for at kunne give den medfødte empati vinger til at udfoldes frit, må alt der engang har skabt utryghed og fjendskab først undergraves. Et landskab af fremmedfjendskab med udmagrede grobunde for sunde relationer, må næres med styrken fra gensidig respekt, tiltro til hinanden og forsegles med empatien, der kan frodiggøre jorden igen.