Politik

Når en minoritet ikke føler sig velkommen skader det integrationen og resulterer i at spændinger og konflikter opstår. Blandt muslimer eksisterer der også traditionelt en skepsis mod det vesterlandske demokrati med afsæt i kolonimagternes misbrug af de muslimske lande. Derfor er det positivt overraskende at undersøgelser fra Danmarks statistik viser at muslimer er lige så politisk engagerede som andre minoritetsdansker.

Forkynderloven var kun et ud af 120 spørgsmål, forslag og love politikerne fremsat med reguleringer af danske muslimers liv i sidste år. Det er kun gennem at oprette politiske forsvarsmekanismer at muslimer kan sikre sig at deres menneskelige rettigheder bliver håndhævet. Og det er kun gennem at vi får kontrol over den eskalerede retorik som en katastrofe kan forhindres.

Når Danskernes Parti og Dansk Folkeparti går så hårdt ud mod beboerne i områder som Brøndby Strand er det fordi at de har identificeret en stor trussel mod deres indflydelse. Hvis alle danske muslimer stemmer ved kommunalvalget i 2017 vil Danmark vågne op til en helt ny virkelighed den 22. november. Og det ved de højrenationalistiske politikere meget vel.

Derfor kommer vi i 2017 til at arbejde for en større valgdeltagelse blandt både muslimer og andre der vil et empatisk Danmark gennem vores “#Slukforhadet”-kampagne. Den første prøverunde vil starte til Folkemødet i år og fortsætte helt frem til valget i november.

Helt konkret vil det begynde med at vi identificerer hvad danske muslimer faktisk bekymrer sig om og udfra det kan vi lave et spørgsmål som vi sender kandidaterne og partierne. Hvordan politikerne stiller sig til disse ønsker vil vi så informere landets muslimer om på vores digitale kanaler og på den måde vil landets muslimer nemmere kunne stemme informeret.

Til ovenstående kampagne og det kommende regional- og kommunalvalg er vi glade for at arbejde sammen med Gorilla Media, European network against racism og Center for Forebyggelse af Eksklusion.