Brug din Stemme

Et trist resultat af, at muslimer og andre minoritetsdanskere ikke bliver hørt nok i det offentlige, var de mange restriktioner, som blev indført på kommunalt plan sidste år. Her kan nævnes opdeling af elever efter etnicitet eller forbud mod separat kvindesvømning.

Men denne udvikling kan sagtens bremses, hvis flere minoritetsdansker bruger deres stemme i valgen. Det vil faktisk gøre en verden til forskel på kommunalt og regionalt plan. De etniske minoriteters valgdeltagelse var fx kun 40% ved kommunalvalget i 2013.

Center for dansk-muslimske relationer har kortlagt situationen og vi er nu klar til at motivere den enkelte til aktion. Årsagerne til at en person ikke stemmer kan være praktiske, det kan være fordi man føler sig ekskluderet eller måske simpelthen fordi man ikke tænkt over hvor vigtigt det faktisk er.

Vi vil starte med at udfærdige et politisk manifest som vi sender ud til de politiske partier. De svar vi får vil vi publicere her på hjemmesiden så det bliver nemmere for dig som vælgere at stemme informeret.

Vi vil besøge områder som Nørrebro, Ishøj, Tingbjerg, Taastrup og Brøndby med pop-up events og en dialog med beboerne i disse områder for at motivere dem til at stemme. Det vil vi også gøre gennem at forfatte khutbaer der opfordrer til valgdeltagelse og sende disse til landets imamer.

Og vi vil samle de vigtigste praktiske informationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til jer. Vidste du fx at du ikke behøves at være dansk statsborger for at stemme i årets valg?

Den 21. november i år er der altså kommunal- og regionsvalg i Danmark og din stemme kan være med til at skabe forandringer. Stem derfor på politikere, som vil arbejde for et mere inkluderende samfund.


En kampagne i samarbejde mellem:
European network against Racism – www.enar.dk
Center for dansk-muslimske relationer – www.cedar.nu
Center for Forebyggelse af Eksklusion – www.cfe.dk