#Slukforhadet – brug din stemme

Center for dansk-muslimske relationer (CEDAR) har i 2017 udgivet en rapport der analyserer islamofobi i Danmark indenfor politik, integration, medier og hadforbrydelser. Ifølge rapporten fremgår det, at næsten alle nye love og regler, der vedrører etniske og religiøse minoriteter, har båret præg af at indskrænke deres rettigheder. Konkrete tilfælde, hvor dette er kommet til udtryk, inkluderer forkynderloven og ophøret af tilbuddet om kønsopdelt svømning i Aarhus kommune.

Ifølge en analyse af Center for Valg og Partier fra Københavns Universitet deltog under 40% af indvandrere og efterkommere af ikke-vestlige lande i kommunalvalget i 2013. Den lave valgdeltagelse er et demokratisk problem og bidrager til fremmedgørelsen af indvandrere og efterkommere.

Den lave deltagelse blandt minoritetsdanskerne indikerer en manglende villighed til at deltage i civilsamfundet og bevirker, at majoritetsdanskerne i mindre grad ser minoritetsdanskerne som medborgere eller som en del af det danske fællesskab. En negativ konsekvens er, at minoritetdanskernes ønsker ikke bliver tilgodeset af politikerne, fordi de ikke stemmer til valgene og derfor behøves deres ønsker ikke at imødekommes.

Vi har derfor sammen med Gorilla Media taget initiativ til kampagnen #SlukForHadet, der vil sætte fokus på den negative diskurs der er i politik, især rettet mod muslimer. Ved at italesætte den negative diskurs og konsekvensen af ikke at deltage i valghandlingen, håber vi, at det vil få flere muslimer og etniske minoriteter til at deltage i valghandlingen og præge sammensætning af de beslutningstagende politikere.

I forbindelse med kommunalvalget arbejder vi ligeledes på at kortlægge partiernes holdninger om emner der er relevante for muslimer. Med dette initiativ håber vi at stemmeafgivningen vil foregå på et mere oplyst grundlag.

#Slukforhadet

Praktiske informationer om kommende valg

Du kan læse om Kommunalvalget 2017 og finde mere information her (dansk).

HVOR OG HVORNÅR?

Tirsdag 21. November 2017, i dit lokale valgsted mellem kl. 8-20. HUSK ID (pas, kørekort, sundhedskort)

Du kan også brevstemme inden da, man kan brevstemme fra den 10. oktober til den 17. november 2017 ved at møde op på kommunernes borgerservicecenter eller et andet brevstemmested. Husk gyldig ID.

HVEM KAN STEMME?

Du kan stemme til kommunal- og regionalvalg, hvis du er over 18 år, bor fast i kommunen/regionen og hvis du er:
• Dansk statsborger
• Statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge
• Statsborger i et andet land uden for EU, Norge eller Island, og har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valget.

SÅDAN STEMMER DU

Hvis du kan stemme, modtager du automatisk et valgkort senest 5 dage før valgdagen. På valgkortet står der hvor og hvornår, du kan stemme. På valgdagen tager du dit valgkort med hen til valgstedet. Her bytter du valgkortet til en stemmeseddel.
For at stemme skal du sætte kryds ved et partinavn eller en kandidat. Du må kun sætte 1 kryds. Du stemmer bag et forhæng i en stemmeboks og bagefter afleverer du stemmesedlen i en lukket kasse. Der er folk på valgstedet til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.
Har du ikke medbragt dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt på stedet. I den forbindelse vil du blive bedt om at oplyse navn og bopæl samt eventuelt fremvise billedlegitimation.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

You can find information about the Regional- and local elections in 9 different languages here (english, bosanski, farsi, arabi, türkce, język polski, românește, urdu and somali).

Brev til politikerne

Kære <navn>

Vi har tidligere kontaktet dig angående starten på vores kampagne #SlukForHadet. Kampagnevideoen har nået 109.000 visninger og har nået mange flere tusinder.
Til det næste led i vores projekt om at få muslimer til at stemme, ønsker vi at få svar på en række kommunalpolitiske emner, vi mener kan være relevante for muslimer når de skal vælge en politiker til at repræsentere dem i kommunalbestyrelsen.
Du bestemmer selv, hvor langt eller hvor kort du ønsker at svare på dem.

  1. Vil du arbejde for at sikre, at offentligt ansatte skal have lov til at bære synlige religiøse genstande såsom f.eks. hijab, kippa, dastar med flere?
  2. Vil du arbejde for at sikre, at offentligt ansatte gerne må meditere og/eller bede på arbejdet, hvis det er uden forstyrrelse af omgivelserne og ikke påvirker arbejdsopgaverne?
  3. Vil du arbejde for at sikre, at et moskebyggeri skal godkendes, hvis lokalplan er godkendt, tilladelser mv. er i orden og finansieringen er på plads?
  4. Vil du arbejde for at sikre, at forældre med minoritetsbaggrund ikke presses af kommunen til at sende deres børn i børneinstitution?
  5. Vil du arbejde for at sikre, at børn gerne må holde enkelte feriedage med forældresamtykke uden for skolernes ferier?
  6. Vil du arbejde for at sikre, at skoler og institutioner skal tilbyde en mulighed for dem, der ikke ønsker at fællesbade?
  7. Vil du arbejde for at sikre, at elever skal have lov til at meditere og/eller bede i skolen, hvis det foregår i pausen og uden forstyrrelse af omgivelserne?
  8. Vil du arbejde for at sikre, at muslimske friskoler ikke underlægges særlige tilsyn og regler, der kun rettes mod dem?
  9. Vil du arbejde for at sikre, at det skal være op til den enkelte svømmehal at beslutte om specielle tider for kvindesvømning er muligt og planlægge disse tider?
  10. Vil du arbejde for at sikre, at indsatsen mod social kontrol ikke stigmatiserer minoritetsdanskere?

NB! Vi har til hensigt at lægge det svar du giver til os, ud på vores hjemmeside for at gøre det let for borgerne at se, hvor I står på de politiske emner.

 

Med venlig hilsen og ønsker om en god valgkamp
Center for dansk-muslimske relationer

Brev til politikerne

I forbindelse med kommunalvalget arbejder vi på at kortlægge partiernes holdninger om relevante emner for muslimer. Vi har skrevet et brev til politikerne, med en del af de spørgsmål som vi mener er vigtige for muslimerne. Brevet kan du læse i sin fulde længde nederst på denne side.

Kære politiker

Vi har tidligere kontaktet dig angående starten på vores kampagne #SlukForHadet. Kampagnevideoen har nået 109.000 visninger og har nået mange flere tusinder. Til det næste led i vores projekt om at få muslimer til at stemme, ønsker vi at få svar på en række kommunalpolitiske emner…

(læs hele brevet nederst på siden)