Hvad er farveblind?

Hent PDF

Hvad er racisme & racialisering?

Hent PDF

Hvad er islamofobi?

Hent PDF

“Efterkommer” vs “dansker”

Hent PDF

I Danmark tæller børn af indvandrere kun med i statistikkerne som ”efterkommer”, hvis begge deres forældre er indvandrere. Hvis én af forældrene er født i Danmark med dansk statsborgerskab tæller barnet som ”dansker”. ⁣

Til sammenligning skal blot én forælder være indvandrer, for at man tælles som ”efterkommer” i Tyskland og Holland. ⁣

Ifølge Niels Ploug, der er afdelingschef i Danmarks Statistik, vil man med de andre landes definition få en større gruppe af udlændinge, men til gengæld vil integrationsproblemerne se betragteligt mindre ud.⁣

Alligevel er den ekspertgruppe, som er nedsendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2019, kommet frem til, at den nuværende danske definition af en ”efterkommer” er den mest hensigtsmæssige. Det skyldes, at man i Danmark bruger definitionen til at have fokus på UDFORDRINGER relateret til integration, forklarer Niels Ploug, der selv er en del af ekspertgruppen.⁣

”Hvis vi udvider ‘efterkommere’ til også at gælde børn med kun én forælder, der har udenlandsk baggrund, vil det give en population, som vil være mindre egnet og passende i forhold til det, statistikken har været anvendt til – nemlig at have fokus på integrationsspørgsmål,” siger Niels Ploug.⁣

Ifølge Rasmus Brygger – stifter af Videnscenter for Integration – tegner Danmarks Statistik et mere dystert billede af integrationen over generationer, end hvordan virkeligheden reelt ser ud, når man frasorterer alle med blot én indvandrerforældre. ⁣

Med andre ord, er den opdeling, der eksisterer nu med til at tegne et forvrænget billede af indvandrere og ”efterkommere” i Danmark ved netop at udelukke den del af befolkningen, hvis sociale baggrund i langt højere grad ligner majoritetsdanskernes. Et forvrænget billede, der passer med den politiske dagsorden om at forbinde kategorierne “indvandrere” og “efterkommere” med problemer og udfordringer.⁣

Kilde:https://www.information.dk/indland/2020/06/danmarks-definition-efterkommere-tegner-mere-dystert-billede-integrationen