Lancering

#Slukforhadet - brug din stemme

Center for dansk-muslimske relationer (CEDAR) har i 2017 udgivet en rapport der analyserer islamofobi i Danmark indenfor politik, integration, medier og hadforbrydelser. Ifølge rapporten fremgår det, at næsten alle nye love og regler, der vedrører etniske og religiøse minoriteter, har båret præg af at indskrænke deres rettigheder. Konkrete tilfælde, hvor dette er kommet til udtryk, inkluderer forkynderloven og ophøret af tilbuddet om kønsopdelt svømning i Aarhus kommune.

Ifølge en analyse af Center for Valg og Partier fra Københavns Universitet deltog under 40% af indvandrere og efterkommere af ikke-vestlige lande i kommunalvalget i 2013. Den lave valgdeltagelse er et demokratisk problem og bidrager til fremmedgørelsen af indvandrere og efterkommere.

Den lave deltagelse blandt minoritetsdanskerne indikerer en manglende villighed til at deltage i civilsamfundet og bevirker, at majoritetsdanskerne i mindre grad ser minoritetsdanskerne som medborgere eller som en del af det danske fællesskab. En negativ konsekvens er, at minoritetdanskernes ønsker ikke bliver tilgodeset af politikerne, fordi de ikke stemmer til valgene og derfor behøves deres ønsker ikke at imødekommes.

Vi har derfor sammen med Gorilla Media taget initiativ til kampagnen #SlukForHadet, der vil sætte fokus på den negative diskurs der er i politik, især rettet mod muslimer. Ved at italesætte den negative diskurs og konsekvensen af ikke at deltage i valghandlingen, håber vi, at det vil få flere muslimer og etniske minoriteter til at deltage i valghandlingen og præge sammensætning af de beslutningstagende politikere.

I forbindelse med kommunalvalget arbejder vi ligeledes på at kortlægge partiernes holdninger om emner der er relevante for muslimer. Med dette initiativ håber vi at stemmeafgivningen vil foregå på et mere oplyst grundlag.

120

POLITISKE FORSLAG OG SPØRGSMÅL RETTEDES MOD MUSLIMER I 2016

40

% MUSLIMER DER BRUGTE SIN STEMME VED SIDSTE KOMMUNALVALG

21

NOVEMBER I ÅR ER DER REGIONAL. OG KOMMUNALVALG